Karel Cudlín: Stříbrný příliv / Silver Tide

typ výstavy: autorská
místo konání: Galerie Roberta Guttmanna
termín: 2011/09/15 - 2012/02/05

poznámka:
zahájení 14.9.2011 v 18.00
Z cyklu Židovská přítomnost v současném umění

Výstava, kterou připravila kurátorka ŽMP Michaela Sidenberg, dovoluje prostřednictvím fotografií předního českého fotofokumentaristy Karla Cudlína (*1960) nahlédnout do života seniorů soustředěných kolem centra na pražském Hagiboru provozovaného pražskou Židovskou obcí. Fotografie jsou součástí rozsáhlého projektu, jemuž se Cudlín věnuje již několik let a který přesahuje úzce vymezenou oblast tzv. sociálního dokumentu. Během autorovy dlouhodobé soustředěné práce, v níž v mnohém navazuje na klasické představitele tzv. humanistické fotografie a jejíž součástí je i vytváření úzkých přátelských vazeb k lidem, které zachycuje na svých snímcích, vykrystalizovaly jak ucelené časosběrné fotoseriály, tak silné portréty. Právě na ně se výstava soustředí. Fotografiemi připomínajícími temnosvitné malby se Cudlínovi podařilo vytvořit originální vizuální výpověď o lidském životě, jehož neodmyslitelnou, byť často tabuizovanou součástí je právě stáří. Dalo by se říci, že jedním z hlavních motivů instalace je zkoumání podstaty krásy a jejího vnímání, často zatíženého stereotypy. Jde o to představit starého člověka nikoli jako přeživší oběť redukovanou pouze na zdroj paměti a předmět sociální péče, ale jako individualitu, s níž lze zcela přirozeně spojovat adjektiva jako krása, oduševnělost nebo humor a jejíž síla nemusí být nutně úměrná fyzické zdatnosti. Výstava chce nabídnout dosud ne zcela obvyklý pohled na fenomén, jenž se v oblasti současného umění stává, jak dokazují mnohé (dosud především zahraniční) projekty obdobného typu, stále častěji se opakujícím námětem umělecké práce.

Karel Cudlín: Stříbrný příliv / Silver Tide

osoba narození
Cudlín Karel 28. 6. 1960

Karel Cudlín: Stříbrný příliv / Silver Tide

instituce, obec, adresa
Židovské muzeum v Praze, Praha, U Staré školy 1,3

Karel Cudlín: Stříbrný příliv / Silver Tide

osoba narození
Sidenberg Hájková Michaela 6. 5. 1970

Karel Cudlín: Stříbrný příliv / Silver Tide

pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Karel Cudlín: Stříbrný příliv