Martin Salajka: Obrazy

termín: 2011/05/05 - 2011/06/22
instituce: Vlašský dvůr
typ výstavy: autorská

poznámka:
-

Současná mladá malířská generace navazuje především na odkaz generace 80. a 90. let, období, které bylo samo o sobě předzvěstí nových změn a postupů v umění, nového vnímání společenských změn a zobrazovacích postupů, které se uvolnily a rozšířily v přímé návaznosti na tuto situaci. Projevily se i změny v systému vysokých výtvarných škol, ve složení pedagogů, kteří novou uměleckou generaci začali formovat.
Martin Salajka(1981) studoval malbu nejprve na brněnské FaVU (2002-2005) nicméně pro expresionistický autorův naturel byl důležitější asi jeho následující pobyt v malířském ateliéru Michaela Rittsteina na pražské akademii v letech 2005-2008. Salajka patří k významným individualitám současné mladé malby. V roce 2004 získal 1. cenu v celostátní konfrontaci výtvarného umění mladých autorů ArsKontakt, kterou uděluje porota složená z nejvýznamnějších současných uměleckých teoretiků.
Martin Salajka je příkladem toho, jak se projevuje centralizace kultury v naší zemi. Patří do nepočetné skupiny mladých autorů, kteří ač původem z jiných částí státu, dokázali se prosadit v centralizovaném pražském prostředí. Salajka, rodák z Uherského Hradiště, byl ovlivněn významně prostředím moravské přírody, náladovostí a zádumčivostí říčních úseků krajiny, kde strávil mnoho času při své rybářské vášni. Možná jen člověk obdařený stejnou schopností vidění přírody a vybavený podobnými zážitky z rybářské praxe ví, jak působí sama tato činnost na psychiku člověka. Upřený soustředěný pohled na jeden bod po dlouhé hodiny, k tomu periferní vnímání okolí s naprosto vším co nabízí, od světelných vjemů po zvuky a skřeky v nočních tmách při osamělé kontemplaci, to vše vybízí obrazotvornost a imaginaci umělce k uvědomování si mystické podoby ožívající přírody. Salajkův přirozený talent absorbovat tyto vjemy se projevil ve schopnosti výstavby obsahové a formální složky díla. Salajka je jednoznačně nadán k expresionistickému vyjadřování, které se rozvíjelo naplno po roce 2005, tedy v době jeho příchodu do Prahy. Dokázal jako nový mladý autor upoutat svými skvěle vyjádřenými soumračnými ztemnělými prostory, tichými zádumčivými krajinami, tajemnými vodními hlubinami, které obydlely příšery a nejrůznější bytosti a živočichové – axeloti, mloci, rybí monstra, vodníci, potápěči, kostlivci a duchové.
Veškeré prvky tohoto života a děje usazuje do rámce jakoby nevýznamného prostoru, přesně podle vizuálního vzorce koncentrovaného pohledu na jeden bod.
Vedle koncentrovanosti se Salajkova malba vyznačuje dalším důležitým rysem, je prostě a jednoduše osobní, řeší problém osamocenosti individua. Ať je inspirována krajinnou mytologií nebo se přenáší z důvěrné známosti lesů, mokřin a podvodních říší do města, je zřejmé, že tak či onak navazuje na vlastní prožívání světa. Osobní je zejména jeho zpracovávání autentických zážitků z přírody a vstřebávání podnětů z okolí a proměnlivosti nálad krajinných výjevů. Jakkoliv má tendenci být figurální či předmětnou, je pro Salajku důležitý pocit z místa, které ho momentálně ovlivňuje. Je také asi z jeho tvorby dobře patrné, kdy se jakoby odpojuje od své „vodní“ ukotvenosti a přechází na „suchou zem“ a pobíhá s vlky krajinou nebo se prochází nočním městem. Salajka je vypravěčem sebe sama. Zatímco jeho fantaskní výjevy staršího období jsou stavěny zpočátku jako literární příběhy, a odpovídá tomu i jakoby kultivovanější ilustrační barevnost, malba posledních let inklinuje k tvrdší barevné verzi exprese a zjevně preferuje programovou linii české odnože stuckistické malby. Pomineme-li tento formální výklad klasifikace Salajkovy tvorby, usazující ho do mezinárodního kontextu, zůstává Salajka jako pozoruhodný příklad současného expresionismu, který osciluje mezi symbolismem, novou imaginací a zpracovává i dekadentní příměsi.

SEZNAM VYSTAVENÝCH PRACÍ:
Dušičky 12, 2008, akryl, plátno, 200x180cm
Dušičky I, 2009, akryl, 140x80
Potápěč, 2007, olej, plátno, 140x160cm
Potápěč, 2008, (není v katalogu)
Utopený, 2008, akryl, plátno, 180x200cm
Potápěč 9, 2008, akryl, plátno, 180x200cm
Requiem, 2009, akryl, plátno, 180x120cm
Ostrov, 2010, akryl, plátno, 190x160cm
Dušičky, 2009, akryl, plátno, 200x180cm
Potápěč 8, 2008, akryl, plátno, 180x200cm
Plameny, 2011, akryl, plátno, 145x145cm
Kocovina II, 2009, akryl, plátno, 180x130cm
Bouře, 2010, akry, plátno, 135x140cm
Smečka, 2010, akryl, plátno, 120x135cm
Nebeský vlk. Úsvit, 2011, akryl, plátno, 100x85cm
Slyšel jsem sovu zavolat mé jméno, 2011, akryl, plátno, 145x145cm
Můra, 2011, akryl, plátno, 145x145cm