Prezentace: Přehlídka animovaného filmu, sekce Jiné vize: Na pomezí animace a videoartu

termín: 2010/02/25
instituce: DOX, kavárna
typ výstavy: přednáška/projev

poznámka:
Přehlídka animovaného filmu (PAF) zahrnuje soutěžní sekci Jiné vize. Snahou této soutěže, která se konala již třetím rokem v Olomouci, je představit díla na pomezí animace a videoartu. Na úvod prezentace pohovoří Alexandr Jančík, ředitel (PAF) a Martin Mazanec, dramaturg a kurátor (PAF), následovat budou ukázky vítězných snímků a diskuse s autory.
Většina snímků v soutěžní sekci je vytvořena autory z okruhu českých uměleckých škol, kteří pracují s animací ryze uměleckými prostředky. Vybranou desítku snímků je pak během festivalu možno shlédnout jak ve filmovém sále na velkém plátně, tak i v klasickém galerijním prostředí formou instalace. Problematika roviny významů obrazové animace na rozhraní mezi systémy filmu a vizuálního umění byla také předmětem výstavy Objekt animace. Třetí smysl (KGVU Zlín, 2009), o možnosti přenést proces animace v dialog mezi objektem animace a výsledným obrazem. Diskutována bude také problematika instalace v rovině vztahu mezi tzv. white cube a black box.