Členové Krasoumné jednoty v Kutné Hoře 1835 - 1910

termín: 1999/12/03 - 2000/02/28
instituce: Vlašský dvůr
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
ze sbírek Okresního muzea v Kutné Hoře, Národní galerie v Praze, Západočeské galerie v Plzni, Západomorav-ského muzea v Třebíči, Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, Polabského muzea v Poděbradech, Výcho-dočeské galerie v Pardubicích, Českého muzea výtvarných umění v Praze, Městského muzea v Čáslavi a soukro-mých sbírek