300 prac Zrzeszenia Czechosłowackich Artystów Grafików Hollar

termín: 1935/03
instituce: Miejskie Muzeum przemysłu artystyczneho
typ výstavy: kolektivní