Matilda Čechová; grafika a kresby

instituce, obec, adresa
Skupina československých umělců grafiků Hollar, Praha, _
Svaz československých výtvarných umělců, Praha, _