Things You Don´t Know

termín: 2003/11/21 - 2004/01/17
instituce: K&S Gallery
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Založeno podle www.i-datum.cz
katalog
Ptáček, Jiří. Tenká česká linie. In: Umělec (3), č. 3, s. 86-89