Martin Martinček: Iná krajina / Another landscape

termín: 2003/06/26 -
instituce: Literárno-historické múzeum Janka Kráľa
typ výstavy: autorská