František Trávníček: Obrazy

termín: 2005/07
instituce: Prácheňské muzeum v Písku
typ výstavy: autorská

poznámka:
chodba knihovny