Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem

typ výstavy: autorská
místo konání: Pražský hrad, Císařská konírna
termín: 2004/06/25 - 2004/09/12
doba konání (pozvánka): 2004/06/25 - 2004/09/12
poznámka:

poznámka:
zahájení 24.6.2004 v 18.00

Vladimír Boudník patří mezi klíčové osobnosti českého poválečného abstraktního umění. Jeho život, pohled na umění a umělecká produkce tvoří jednotu, jakou nenacházíme u žádného jiného českého výtvarníka. Boudníkova inovace grafických technik, ať už to byla aktivní nebo strukturální grafika, parciální destrukce formátu a struktury papíru a použití neobvyklých tekutin ve fotografických pracích znamená otevření nové kapitoly v dějinách umění. Stejně tak mimořádný byl vliv, který měl na mladé výtvarníky konce padesátých a počátku šedesátých let. Ale i v současné produkci mnohých umělců najdeme stopy jeho způsobu myšlení, který je srovnatelný s podobným myšlenkovým systémem, jaký vytvořil až o mnoho let později Joseph Beuys.
Boudníkova progresivní myšlenka explosionalismu pracuje s tezí, že umění je součástí našeho bytí a každý z nás je ve své podstatě kreativní osobností. Jen vnější okolnosti, náš přílišný respekt před uměním samotným, nám brání v pochopení principů umění či dokonce ve vlastním výtvarném výkonu. Boudník byl ve své době v Československu jediný, kdo pracoval s publikem. Divák neměl být pouhým pasivním svědkem svého okolí, nýbrž svobodným kreativním individuem nacházejícím inspiraci bezprostředně kolem sebe. Inspiraci, která ho nutí k vlastní tvorbě. Umění jako součást života a člověk jako kreativní individuum ovšem byly – a do jisté míry ještě pořád jsou – příliš radikální myšlenky pro tehdejší, ale k naší škodě i dnešní společnost.
-zp-oz-

Dne 23.9. a 5.11. Bude probíhat komentované prohlídky za přítomnosti kurátora výstava Zdeňka Primuse a Vladislava Merhauta.

Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem

osoba   narození
Boudník Vladimír   17. 3. 1924    

Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem

instituce, obec, adresa
Ministerstvo kultury České republiky, Praha, Maltézské náměstí 1
Nadace pro současné umění (Nadace současného umění), Praha, _
Správa Pražského hradu, Praha, První nádvoří Pražského hradu 1

Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem

osoba   narození
Primus Zdenek   20. 8. 1952    

Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem

osoba   narození
Primus Zdenek   20. 8. 1952    

Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem / Between avant-garde and underground
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem / Between avant-garde and underground
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Pražský hrad prodlužuje výstavu Vladimíra Boudníka Mezi avantgardou a undergroudem a připravil komentovanou prohlídku výstavy
  2004   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem