XVII. Bienále fantázie Martin 2006

termín: 2006/05/17 - 2006/07/10
instituce: Turčianska galéria
typ výstavy: kolektivní