Výstava prací žáků výtvarného oboru lidové školy umění v Olomouci

instituce, obec, adresa
Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc), Wurmova 13