Slovenští grafici / členové SČUG Hollar

termín: 2006/06/28 - 2006/07/23
instituce: Galerie Hollar
typ výstavy: knižní prezentace