Jiří Anderle: Grafika

osoba, narození
Anderle Jiří, 14. 9. 1936