Někdo něco 3

osoba, narození
Albert Herman
Besset Maurice 1921
bflm
Boštík Václav 6. 11. 1913
Bregant Michal 26. 5. 1964
ČK
David Jiří 28. 8. 1956
H.
Hlaváček Ludvík 2. 3. 1940
Kafka Ivan 29. 2. 1952
Klimešová Marie 1. 3. 1952
mj
Srp Karel 20. 2. 1958
Šejn Miloš 10. 8. 1947
Wittlich Petr 23. 5. 1932