Černohorská domácnost

osoba, narození
Čermák Jaroslav 1. 8. 1830