Litanie k nejsvětější Panně Marii

osoba, narození
Norwid Cyprian 24. 9. 1821