Boje o zítřek / Meditace a rapsodie

instituce, obec
Melantrich, a.s., Praha