Kvart

strana, autor textu, název, podnázev
257-262, Adolf Rudnicki, List nalezený na popravišti,
262-265, Robinson Jeffers, Budu se čistě smát,
265-274, Arthur Rimbaud, Dopisy vidoucího,
274-275, Adolf Kroupa, Poznámka k dopisům vidoucího,
275-, Robinson Jeffers, Nové zbrojení,
276-, František Halas, Verlaine vzpomíná na Rimbauda,
277-283, Jan Grossman, O kritice, Podle referátu na dobříšské konferenci spisovatelů v březnu 1948
283-286, Czesław Miłosz, Chvalozpěv jara,
286-, Jean André Wahl, Odpřísáhnutí,
287-293, Thomas de Quincey, Snová fuga,
293-, Velemir Chlebnikov, Vyšel jsem mladý,
294-, Vladimír Holan, Tří básně, Hlína, Z dějin, Čára
295-, Rudolf Vápeník, Z pozůstalosti Ladislava Klímy, První ukázka, dosud neuveřejněný úryvek...
295-304, Ladislav Klíma, Z pozůstalosti Ladislava Klímy, Život - sen, Arden
305-309, Sidney Keyes, Pustina,
309-318, Adolf Franz Karl Viktor Maria Loos, Architektura,
318-319, José Asunción Silva, Nokturno,
319-320, Andrej Belyj, Nelli,