cs.wikipedia.org

Arthur Rimbaud

* 20. 10. 1854, Charleville-Mézières, Francie (France)
† 10. 11. 1891, Marseille, Francie (France)
básník, cestovatel

 

národnost: francouzská
pohlaví: mužské

NK AUT: jn19990007039
VIAF: 7396281

poznámka:
Celým jménem: Jean-Nicolas Arthur Rimbaud

Arthur Rimbaud

Narodil se v Charleville-Mézières v departmentu Ardennes. Jeho otec byl kapitán pěchoty, dobrodruh, který nakonec rodinu opustil. Rimbaud byl velmi nepřizpůsobivý a na výchovu své konzervativní a nábožensky bigotní matky reagoval výbuchy hněvu a útěky z domova.
V době pařížské komuny přišel do Paříže, kde se seznámil s Verlainem. Verlaine kvůli němu rozbil manželství. Začali spolu žít a to nejen jako přátelé, ale i jako milenci. Jejich život byl velmi bohémský (žili nejprve v Paříži, později v Anglii a Belgii). Po rozchodu s Verlainem v roce 1873 při kterém Verlaine Arthura postřelil, protože se pokusil zničit své dílo, které měl Verlaine naštěstí u sebe. Arthur, který skončil v nemocnici, své dílo odsoudil, přestal psát a vstoupil do koloniálního vojska. Na Jávě dezertoval, s cirkusem prošel Švédsko a Norsko. Roku 1880 byl v Egyptě, potom na Kypru, odkud se vydal jako obchodní zástupce do Adenu. Přešel celou somálskou poušť. Naučil se mnoho jazyků a zemřel na rakovinu (měl zhoubný nádor v noze).
Rimbaud v poezii změnil strukturu a metodu. Jeho poezie stojí na subjektivních prožitcích, především pocitu rozporu mezi umělcem a společností. Pro jeho básně je typická bohatá fantazie, odpor k měšťákům a náboženství a obdiv k revoluci.
Jeho poezie se stala základem nové poetiky. Odhaloval iluzornost pravd uznávaných společností, jež vystavil pohrdavému posměchu. Útoky proti povrchnosti, zbabělosti a všednosti společnosti postupně přerostly v nenávistnou a totální revoltu proti všem hodnotám a tabu společnosti. Rimbaudovo dílo, vycházející ze zloby, z revolty a vnitřní síly a útočilo na všechny formy tradice, ovlivnilo moderní francouzskou poezii, zejména symbolisty a surrealisty. Všechna jeho díla publikoval Paul Verlaine. Odhaduje se, že se asi osm jeho děl ztratilo.
cs.wikipedia.org, 2013/07/30

Arthur Rimbaud

cs.wikipedia.org
 

Arthur Rimbaud

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Antologie černého humoru, Concordia, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Šaldův slovník naučný (Z hesel F. X. Šaldy v Ottově slovníku naučném 1894 - 1908), Československý spisovatel, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929   Ideové kořeny současného umění (Bergson a ideologie současného romantismu), Otto Girgal, Praha
  1930   J. A. Rimbaud - božský rošťák, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1930   Život J. A. Rimbauda (Dopisy a dokumenty (Družstevní práce)), Družstevní práce, Praha 1
  1930   Život J. A. Rimbauda (Dopisy a dokumenty), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1963   Básník a skutečnost (Výbor z literárněkritických a teoretických statí), Československý spisovatel, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1968   Život Rimbaudův, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1972   Život J. A. Rimbauda (Dopisy a dokumenty), Československý spisovatel, Praha
  1973   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1979   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1994   Život J. A. Rimbauda (Dopisy a dokumenty), Nakladatekství KRA, Praha
  1995   „Vedle mne jste všichni jenom básnící“ (Zlomky a skici k Jeanu Arthurovi Rimbaudovi), Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
  2 000   Prokletí a básníci, Garamond, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929   První dobrodružství, Odeon, literární kurýr
  1929   Rodný kraj J. A. Rimbauda (Z knihy Život J. A. Rimbauda, jež vyjde v Odeonu), Rozpravy Aventina, 5 (1928-1929), 6, 67-67
  1930   Laeti et Errabundi, Život J. A. Rimbauda, 219-222
  1930   Rimbaud a jeho dílo, Panorama, 279-283
  1930   Rimbaud před smrtí (Úryvek z knihy: Život J. A. Rimbauda), Život J. A. Rimbauda, 140-143
  1934   Rimbaud napsal prózu Srdce pod klerikou..., Srdce pod klerikou. Intimity seminaristovy, 27-28
  1948   Poznámka k dopisům vidoucího, Kvart, 274-275
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Arthur Rimbaud (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  2020/07/02   „Jeden z nejúžasnějších textů“ (bubinekrevolveru.cz), bubinekrevolveru.cz

Arthur Rimbaud

bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Opilý koráb, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1910   Pobyt v pekle, Moderní revue, časopis, Praha
  1918   Všechna prosa (Pouště lásky, Záblesky, Pobyt v pekle), Kamilla Neumannová, Praha
  1930   Dílo J. A. Rimbauda (Básně - Pouště lásky. Iluminace - Na čas v pekle. Nově nalezené básně. Doplňky - Varianty), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1934   Srdce pod klerikou. Intimity seminaristovy
  1956   Básně, Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
  1977   Má bohéma, Československý spisovatel, Praha
  1981   Opilý koráb, Vlastivědná společnost muzejní, Olomouc (Olomouc)
  1993   Srdce pod klerikou, Aurora, Praha
  2000   Dopisy vidoucího, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2000   Sezóna v pekle, Iluminace, Garamond, Praha

Arthur Rimbaud

almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1930   Almanach pro poesii a život 1920-1930, Stanislav Odvárko, Brandýs nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1976   Hviezda na barikádach (Verše parížskej komúny), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1980   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
  2006   Antologie černého humoru, Concordia, Praha
cd-rom
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Pavla Francová: Tiskovka
katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Lukáš Rittstein: Momentky - Snapshots
  2004   Pavla Francová, Okamžik - Sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
  2006   Vladimír Gebauer: Obrazy, krabice, kresby, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2008   Pavla Francová: Mapy krajin a slov, Teiresiás, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Anděl : Anděl (Legendy současnosti), Galerie Rudolfinum, Praha
  1997   Engel: Engel, Springer-Verlag GmbH, Vídeň (Wien)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1920   Francouzská poesie nové doby (v překladech Karla Čapka), František Borový, nakladatelství, Praha
  1930   Prokletí básníci, Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
  1930   Život J. A. Rimbauda (Dopisy a dokumenty), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1931   Návštěvy I (Překlady z francouzské a anglické lyriky), Kvasnička a Hampl, Praha
  1934   Torsa (Překlady básní z různých literatur), Alois Srdce, Praha
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1959   Víno milencov (Antológia svetovej ĺubostnej poézie do konca XIX. storočia), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
  1962   Cestou (Výbor z překladů), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1967   Magnetická pole, 7., 4, Československý spisovatel, Praha
  1967   Torzo nocí (Setkání s francouzskou poezií), Československý spisovatel, Praha
  1968   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
  1968   Sto tváří lásky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1976   Srdce světa (Čtení ze světové literatury 18. a 19. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Chvála věcí (Úvahy o smyslu věcí v našem životě), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1983   Básnické překlady (Charles Baudelaire; Malé básně v próze, Zpěvy sladké Francie, Nové zpěvy sladké Francie, O Aucassinovi a Nicolettě, Starofrancouzské zpěvy milostné i rozmarné, Má Francie, Ostatní překlady), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   A co Paříž? Jaká byla?, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1997   Mé lásky (Z francouzské poezie 15. - 20. století), Gymnázium, Boskovice (Blansko)
  2017   Vysoká hra / Le Grand Jeu, Malvern, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Růžena Raflová (Sochařka a malířka)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009/12   Pandora / Město (Kulturně-literární revue), 19, Nad Labem, o.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2020/09   Revolver Revue (120/2020), 35, 120, Revolver Revue, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1930   Samohlásky, Almanach pro poesii a život 1920-1930, 60
  1948   Dopisy vidoucího, Kvart, 265-274
  2006   Drahý pane,... (Charleville, 13. květen 1871), Vladimír Gebauer: Obrazy, krabice, kresby
učebnice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Čítanka III pro střední školy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Arthur Rimbaud

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1956   Básně, Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)

Arthur Rimbaud

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988, Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Kándl, Galleria del Leone, Benátky (Venezia)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2002   Trhlina, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Jeden z klíčů k Ortenovu básnickému světu, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 93-94
  1948   Kultura je neodělitelná, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 49-53
  1948   Verlaine vzpomíná na Rimbauda, Kvart, 276
  1969   Karel Hynek, krajně subtilní... (Lyrismus, antilyrismus a básnická ironie), Surrealistické východisko 1938 1968, 61-62
  1969   Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, 14-17
  1984   Sepětí s Apollinairem i moderním malířsví, Mladá fronta
  1986   Význam, jakého nabývají během posledních let..., Věra Janoušková
  1989   Čtyřverší ve Studánce, Kam v Brně za kulturou, 33, 11-12
  1999   Dílo a oběť, Cestou necestou, 246-254
  1999   Duše androgyna, Cestou necestou, 241-245
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, 49-57
  1999   Svět, v kterém žijeme, Cestou necestou, 24-29
  2001   Záblesky, fragmenty, návraty, Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře, 33-34
  2007   Cesty, Vladimír Gebauer: Cesty
  2009   Náhodná setkání, Náhodná setkání
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Jacqueline Salmon: Rimbaud parti, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021/10/21   RR k Literatuře V. K. V DOXu (Magdalena Juříková + fotografie + rimbaudovský večer) (bubinekrevolveru.cz)