Jan Jiří Heinsch: Malíř barokní zbožnosti / Painter of Baroque Piety

osoba, narození
Hayes Kathleen 1955