Radoslav Kratina: Transformovatelné objekty

osoba, narození
Hamplová Hovorková Hana 28. 6. 1951
Teplý Libor 18. 6. 1955