Formální a obsahové změny v české architektuře na přelomu 18. a 19 století. (Filip Heger a nástup změn v druhé polovině 18. století)

autor publikace: Josef Prokop
rok vydání: 1974
vydavatel: Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
typ dokumentu: diplomová (disertační) práce
počet stran: 119
jazyk: český

poznámka:
přílohy - 20 fotografii
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z let 1971 – 1983, Umění 1984 (32), č. 6, s. 557