Jaroslav Kovář ml.: Lepty

skupina
Sdružení českých umělců grafiků Hollar