Jan Herynek: Okamžiky

autorská
termín, název výstavy, místo konání
2007/10/03 - 2007/11/04   Jan Herynek: Okamžiky, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)