Co dodat k hlubinným Divišovým kresbám...

typ dokumentu: podřazený dokument
nadřazený dokument: Alén Karel Diviš: Kresby zachráněné Jaromírem Zeminou
rok vydání: 2018
počet stran: 1
strana poznámka: nestránkováno
jazyk: český

poznámka:
-
Co dodat k hlubinným Divišovým kresbám a zasvěceným slovům Jaromíra Zeminy o nich i o něm a nerozmělnit obojí... Alén Diviš je těžko s někým srovnatelný, a přece ho tu v roce 2001 tužkovými kresbami rovnocenně vystřídal bezmála o půl století mladší sochař Lubomír Janečka, snad mu i podobný osudem a shodnou silou výpovědi. Kdosi i chystal, ale už neuskutečnil výstavu jich obou, spolu s básníkem Bohuslavem Reynkem. Ať každý sám, jinak, jindy a jinde, všichni shodují se v duchovně pevné vazbě obsahu a formy. Setkání v jednom prostoru potvrdilo by zjevnou spřízněnost jejich dokonalým souzněním.
Rozhodující vliv na fascinující dílo Aléna Diviše měly i neblahé životní události. Jak dávno napsal Jaromír Zemina v početných textech mu věnovaných, uvěznění v cele v La Santé mělo pro Diviše výrazně očistný účinek. Popsané a pokreslené zdi jeho kobky ho osvobodily. Prolomily zbylé nejistoty, zbavily kresbu i jen stopy zdobnosti a dovedly ji na dřeň ryzí čistoty a pravdivosti. Erbenovy balady doprovodil i Jan Zrzavý a jeho Svatební košile jsou cíleně krásné. Divišovy je ale svou strohou syrovostí předčí a slova básně umocňují. A stejně naléhavé jsou jeho další cykly, ponorem až na dno prohloubené. Patří k nim i soubory Vodníka a Vrby z jiné soukromé sbírky, vystavené tu před sedmnácti lety spolu s kresbami k temným příběhům Poeovým. Krajně střídmé prostředky: uhel, bílý pastel, někde kvaš nebo tuš a třeba i nahodilý tón a povrch papíru, všechno plně slouží motivu. Nic nechybí ani nepřebývá a výslednou sílu kresby násobí.
V šerosvitu svých biblických vizí snoubí minulost s přítomností, ladí pradávné s živou kresbou v přirozené návaznosti. Tak nadčasově s danou chvílí provázané jsou všechny jeho práce, ať malby nebo kresby, vyhraněně nové a přesto nebo právě proto zároveň s tradicí bytostně spjaté. Jsou výkřikem úzkosti i usmířením, plně soucitné i zraňující, výmluvným tichem prostoupené... a vzácným darem, Jaromírem Zeminou nám zprostředkovaným. Dík za jedinečnou výstavu!

Co dodat k hlubinným Divišovým kresbám...

osoba   narození
Diviš Alén   26. 4. 1900

Co dodat k hlubinným Divišovým kresbám...

osoba   narození
Diviš Alén   26. 4. 1900