LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská

skupina
Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes)