Mistrovská díla českého malířství

osoba, narození
Aleš Mikoláš 18. 11. 1852
Barvitius Viktor 28. 3. 1834
Beneš Vincenc 22. 1. 1883
Blažíček Oldřich 5. 1. 1887
Boettinger Hugo 30. 4. 1880
Brandl Petr 24. 10. 1668
Brožík Václav 5. 3. 1851
Čapek Josef 23. 3. 1887
Čermák Jaroslav 1. 8. 1830
Filla Emil 4. 4. 1882
Grund Norbert 4. 12. 1717
Holan Karel 4. 12. 1893
Hudeček Antonín 14. 1. 1872
Hynais Vojtěch 14. 12. 1854
Chittussi Antonín 1. 12. 1847
Jenewein Felix 4. 8. 1857
Kalvoda Alois 15. 5. 1875
Knüpfer Beneš 12. 4. 1844
Kosárek Adolf 6. 1. 1830
Kotík Pravoslav 1. 5. 1889
Kremlička Rudolf 19. 6. 1886
Kubišta Bohumil 21. 8. 1884
Lada Josef 17. 12. 1887
Lhoták Kamil 25. 7. 1912
Machek Antonín 31. 10. 1775
Mánes Josef 12. 5. 1820
Mánes Quido 17. 7. 1828
Marold Luděk 7. 6. 1865
Mařák Julius 29. 3. 1832
Mucha Alfons 24. 7. 1860
Muzika František 26. 6. 1900
Navrátil Josef 17. 2. 1798
Nechleba Vratislav 17. 6. 1885
Nejedlý Otakar 14. 3. 1883
Němejc Augustin 15. 3. 1861
Obrovský Jakub 23. 12. 1882
Preisler Jan 17. 2. 1872
Prucha Jindřich 29. 9. 1886
Purkyně Karel 11. 3. 1834
Rada Vlastimil 5. 4. 1895
Radimský Václav 6. 10. 1867
Reiner Václav 8. 8. 1689
Sedláček Vojtěch 9. 9. 1892
Schwaiger Hanuš 28. 6. 1854
Sklenář Zdeněk 15. 4. 1910
Slavíček Antonín 16. 5. 1870
Šimon Tavík František 13. 5. 1877
Škréta Karel 1610
Špála Václav 24. 8. 1885
Špillar Jaroslav 11. 10. 1869
Špillar Karel 21. 11. 1871
Švabinský Max 17. 9. 1873
Tichý František 24. 3. 1896
Uprka Joža 26. 10. 1861
Zrzavý Jan 5. 11. 1890
Ženíšek František 25. 5. 1849