Crikvencia

autor: Michal Ranný
rok: 1969
typ dokumentu: obraz
rozměry: 335 x 338