Majáky

osoba, narození
Saint-John Perse 31. 5. 1887