Proměny Ladislava Nováka

osoba, narození
Novák Ladislav 4. 8. 1925