Čestmír Suška: Plastiky

text
rok vydání, název (podnázev), strana
nedatováno   Čestmír Suška sdílí osudy generace,..., nestránkováno