Štefan Balázs

* 6. 2. 1958, Podbrezová (Brezno), Slovensko (Slovakia)
malíř, pedagog

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž
web: www.balazs.eu.sk

Štefan Balázs
Expansion of space
2011
malba
akryl, plátno
90 x 80 cm
Štefan Balázs
Akraion
2017
malba
akryl, plátno
100 x 120 cm
Štefan Balázs
Ambraki
2017
malba
akryl, plátno
100 x 120 cm
Štefan Balázs
Canea
2016
malba
akryl, plátno
100 x 130 cm
Štefan Balázs
Archetyp
1998
malba
olej, plátno
200 x 150 cm
Štefan Balázs
Ceiling
1999
malba
olej, plátno
150 x 100 cm

heslo:
Maľba Štefana Balázsa, ktorý ukončil štúdiá na VŠVU v Bratislave v druhej polovici 80. rokov, bola v začiatkoch charakteristická expresívnym figurálnym štýlom a tematickým zameraním na mýty, biblické motívy a ich interpretácie. Balázs tvoril a dodnes tvorí v Rimavskej Sobote. Aj preto bol jeho nástup vo vzťahu k maľbe neo-expresívnych tendencií na prelome 80. a 90. rokov solitérnym ( zrejme z tohto dôvodu nebola jeho tvorba reflektovaná na výstave Osemdesiate v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, 2009). Výstava Nineties / Organics v Gallery Kressling predstavuje výber z Balázsovho maliarskeho obdobia 90. rokov. Prezentovaná organická znaková maľba je zaujímavá romantickým a hedonistickým maliarskym espritom, ktorý zaznieva v rukopise a aj v názvoch malieb: Nekomunikácia, Chodec v púšti, Studená voda, Zelený zrak, 1993, Štúdia kvapky rannej rosy, TORZO BUM, 1995, Telo, Rajský dvor, Rybník a cíbik chochlatý, Trysky, Živý kríž, Palazzo dei diamanti, 1996 – 97, Obraz za obrazom, Baroková štúdia 1999 a v ďalších. Toto obdobie bolo pre Balázsovu maliarsku plochu poznamenané atmosférou zmeny.
bratislavskenoviny.sk, 12.6.2017

poznámka:
NK ne - 2017/02
-
od roku 1995 – Katedra výtvarnej tvorby, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborný asistent do 2004
2004 – 2008 vedúci Katedry výtvarnej tvorby FHV Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici
od roku 2005 – docent KVT, FHV, UMB, Banská Bystrica
od roku 2008 – docent, Akadémia umení Banská Bystrica, vedie Ateliér kresby
od roku 2009 -11 – prodekan FVU Akadémia umení Banská Bystrica