Mestská galéria Rimavská Sobota

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
adresa: Hlavné námestí 5