Městské muzeum

obec: Moravská Třebová (Svitavy)
adresa: Svitavská 18
PSČ: 57101
tel.: 461 311 203
www: www.ksmt.cz

poznámka:
Muzeum bylo v Moravské Třebové založeno už v sedmdesátých letech 19. století. Zásluhou moravskotřebovského rodáka, newyorského obchodníka L. V. Holzmaistera byla v letech 1904 – 1906 postavena nová muzejní budova a následně založen muzejní park. Stejný mecenáš věnoval muzeu mimoevropskou sbírku. Budova je dnes sídlem příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská Třebová a její využití je rozmanité. Muzeum zde má stálou expozici a knihovnu s archivem a badatelnou. Další stálé expozice a krátkodobé výstavy byly přesunuty do zrekonstruovaného objektu zámku.
Stálá expozice - Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Expozice byla v roce 2006 s pomocí Občanského sdružení Aegyptus rozšířena a reinstalována. Její součástí se stala haptická výstavka - kolekce 13 sádrových odlitků staroegyptských artefaktů s popiskami v černotisku i Braillově písmu. Z vystavených originálů jsou nejpopulárnější egyptská mumie ženy z 1. stol. př. n. l., uložená v kartonáži a dvojité rakvi, a čtyři samurajské meče.
zdroj - www.ksmt.cz