Mestská organizácia Zväzu slovenských výtvarných umelcov

termín, název výstavy
  Božena Augustínová,