Mestská organizácia Zväzu slovenských výtvarných umelcov

obec: _
adresa: _