Jednotný klub pracujících ROH

obec: Třebíč (Třebíč)
adresa: Gottwaldovo náměstí 47