Galerie Dolmen

rok vzniku: 2008
rok zániku: 2009
obec: Praha
adresa: Nosticova 407/8
PSČ: 110 00
tel.: 604 815 877
e-mail: slanicay@galerie-dolmen.cz
www: www.galerie-dolmen.cz