Galéria HB (Hoechst-Biotika)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Martin (Martin)
adresa: Sklabinská 30
PSČ: 036 80