Ilja Sainer: Jak vidím svět. Výběr z díla 1961-2004

termín: 2006/09/04 - 2006/10/04
instituce: Galerie Dion
typ výstavy: autorská

poznámka:
-
Ilja Sainer vidí svět specifickým způsobem. Ve svém vidění mísí duchovní poznání a vlastní životní zkušenost s nadhledem, vtipem a ironií, tento princip uplatňuje se stejnou intenzitou v tvorbě výtvarné i publicisticko-literární.
V autorském textu Hodokvas uvádí citát Johna Donna: "Žádný člověk není ostrov sám pro sebe, každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny…". Jeho cyklus Ostrovy umožní divákovi emocionálně duchovní zážitek janter a mandal, jakýchsi schematických vyjádření obrazců života, sloužících k meditaci a soustředění. Tyto obrazy znázorňují jednotu mikrokosmu a makrokosmu, obsahují trojjedinou dimenzi člověka: tělo-duše-duch.
Autor k tomu dodává: "Ideu Ostrovů však lze formulovat i prakticky: každý z nás je závislý na spolupráci všech lidí. Nejsme pomyslné nezávislé entity - atoly v oceánu lidstva, nýbrž naopak: každý člověk - ostrov potřebuje být obklopen zdravým a fungujícím mořem (moře je symbol kolektivního povědomí), ze kterého bere a do něhož by měl i dávat."
V expozici chystané pro Galerii DION uvidíme průřez dílem let 1961-2004. Tato retrospektiva poslouží jako předehra k dosavadní Sainerově shrnující přehlídce díla v Památníku Terezín, která se uskuteční k životnímu jubileu v příštím roce. Stejně jako v plánované výstavě k umělcovým šedesátinám, se i zde můžete seznámit s několika zásadními uměleckými cykly obrazů (Boty, Terče, Numery, Biorytmy, Bioprostory, Ostrovy, Fragmenty,…) a podle nich si zmapovat prostor, v němž se tento originální výtvarník pohybuje.
Koncept výstavy doplní i sochařské realizace. "Napřed jsem hledal odpověď na otázku: jak výtvarnými prostředky postihnout univerzum, celek obsažený v části, věčné v pomíjivém. Jak z okamžitého stavu (výtvarným záznamem) utvořit celkový obraz (výtvarný model světa)… Kresbu či obraz chápu jako fragment univerza, pochopení příčin a smyslu jevů. U objektů navíc se nabízí jejich použití jako prvků, které lze řadit do variabilních sestav s univerzálním modulem - vesmír i život jako úžasná stavebnice."
Variace, symetrie, záření, řád, relativita, bezčasí… Ilja Sainer maluje novodobé ikony a ponořen ve své mysli je schopen kterýkoli z potřebných obrazců přiřadit k těm v hmotě již vzniklým.
Mgr. Dana Benešová-Trčková, kurátorka výstavy
www.dionart.cz