Galerie Dion

rok vzniku: 2005
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Na pokraji 540/2
PSČ: 190 00
tel.: 283881111
e-mail: laru@dionart.cz
www: www.dionart.cz

poznámka:
Galerie Dion zahájila svoji činnost na podzim 2005 programem zaměřeným na prezentaci a nabídku současného výtvarného umění. Výběr autorů je podmíněn vytvářením vlastní galerijní sbírky současného umění, zvláštní pozornost je věnována okruhu tak zvané střední generace a umělcum řadícím se ke klasikům moderního výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Zároveň však galerie dává prostor i mladým perspektivním umělcům.
Cílem galerie je poskytovat sběratelům a zájemcům o výtvarné umění široký výběr kvalitních děl uznávaných i začínajících umělců, budování a zkvalitňování dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky a klienty.