onomastika

poznámka:
Onomastika, též onomatologie, je nauka o vlastních jménech. Zabývá se jejich vznikem, tvořením, rozšířením a povahou.