ortotik-protetik

poznámka:
Studijní obor vychovává odborníky, kteří budou schopni samostatně vytvářet technická řešení pro tělesně postižené, včetně aplikace pomůcek pro běžné použití i pro sport. Absolvent studia se musí orientovat v jednotlivých druzích postižení, v jednotlivých typech pomůcek, musí být teoreticky připraven tyto pomůcky navrhnout, aplikovat, zhotovit a upravit. Musí být schopen předat postiženému všechny potřebné informace pro aktivní využití pomůcky. Jeho uplatnění bude především v odborných pracovištích zabývajících se výrobou a aplikací ortotických a protetických pomůcek. Může se však uplatnit i jako pedagog v nižších formách vzdělávání v oboru Ortotik – protetik nebo v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků. Může najít uplatnění i jako specialista ve zdravotních pojišťovnách či na úsecích státní správy, zabývajících se zdravotními pomůckami.