neopoetismus

poznámka:
básnický program Karla Marysky a Bohumila Hrabala z roku 1945