QSL lístek

heslo:

Zhmotněním radioamatérského spojení a do jisté míry všeho snažení amatéra jsou QSL lístky. Jde o karty formátu pohlednice, jimiž si amatéři navzájem potvrzují navázané spojení. Lístky obsahují především základní údaje o odesilateli, tj. jeho značku, zemi, umístění stanice včetně zařazení do zón a distriktů podle nejvýznamnějších diplomů, a lokátoru. Dále obsahují všechny základní údaje o spojení, tj. značku protistanice (adresáta lístku), datum a čas (světový) navázání spojení, kmitočtové pásmo (resp. přesný kmitočet), druh modulace, předaný report v systému RST, případně použité zprostředkující zařízení (pozemní převaděč, transpondér družice atp.).

Lístek může obsahovat i popis zařízení odesilatele, přehled významnějších diplomů, jejichž je držitelem, členství v radioamatérských organisacích, prestižních klubech, zájmových skupinách apod.. Lístky někdy obsahují údaje o diplomech, pro jejichž získání jsou vhodné.

Lístek je konečně také osobní visitkou, řada amatérů má na lístku obrázek města či místa, kde žijí, humornou kresbičku či kreslený vtip, fotografii svého amatérského koutku (pan majitel bývá zobrazen také), a někdy třeba i obrázek hezké slečny. Radiokluby při školách, podnicích či institucích obvykle posílají lístky s údaji o poslání a činnosti zakladatele klubu.

Amatéři z menších nebo problematických zemí často připojí propagační údaje, které mají přispět vytváření "pravdivého obrazu" o jejich zemi v cizině, či ujistit o jejich oddanosti k doma panujícímu režimu. Třeba lístky z bývalého SSSR nemohly postrádat obrázek Lenina, rudý prapor nebo aspoň rudou hvězdu, v pozadí pak býval nějaký ten úspěšný "zavód" nebo "kalchóz", případně i juchající "rabóčije" radující se z "pabjédy". Takové lístky sice mají málo společného s radioamatérstvím a s HAM spiritem, avšak jejich vypovídací hodnota o poměrech panujících v dané zemi je k nezaplacení.