autorství

poznámka:
nejen ověření pravosti výtvarného díla konkrétního umělce ale i vytčení rysů tvorby jednoho umělce co do stupně odlišnosti od tvorby umělců jiných