anonym

poznámka:
monogramista nebo umělec charakterizovaný s větší či menší přesnost nejrůznji voleným pomocným provizorním jménem (podle donátora, data vzniku díla, specifičnosti stylu, tématu, místa výskytu, umístění ve sbírce aj.).