gender

poznámka:
Slovo gender (anglicky, vysl. [džendr]) se používá k označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami. Pojem se začal užívat ve společenských vědách v druhé polovině 20. století v rámci feministického paradigmatu.

heslo:

Společensky utvářené postoje a modely chování mužů a žen; kulturně-společenské pojetí ženství a mužství.

www.proequality.cz