mobbing

heslo:

Systematické intrikování, šikanování, psychický teror na pracovišti, který je iniciován a řízen kolegy s cílem někoho poškodit. Jde o aktivní a trvalý tlak po delší dobu. Záměrem je způsobit určité osobě nějakou škodu. Takovéto jednání může postiženého znevážit a poškodit jeho pověst, snížit jeho sebeúctu či sebevědomí, či dokonce způsobit škody na jeho zdraví. Následky mobbingu pak mohou sahat od četných psychosomatických symptomů a potíží až k sebepoškozování a sebevraždě.

zdroj - www.proequality.cz